Tủ bếp

Hiển thị tất cả 6 kết quả

-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-29%
-29%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn(D*R): 121*42 cao 100
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-91%
-91%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang: 180, 120, 90, 60 sâu 40 cao 87,5
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 180 sâu 40 cao 98
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 146 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-25%
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 71,86,108 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-29%
-29%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn(D*R): 121*42 cao 100
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-91%
-91%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang: 180, 120, 90, 60 sâu 40 cao 87,5
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 180 sâu 40 cao 98
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 146 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-25%
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 71,86,108 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-29%
-29%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn(D*R): 121*42 cao 100
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-91%
-91%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang: 180, 120, 90, 60 sâu 40 cao 87,5
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 180 sâu 40 cao 98
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 146 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-25%
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 71,86,108 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-29%
-29%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn(D*R): 121*42 cao 100
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-91%
-91%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang: 180, 120, 90, 60 sâu 40 cao 87,5
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Hương, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 180 sâu 40 cao 98
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 146 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-25%
-25%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.100.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Chất liệu khác: Gỗ Sồi, Gỗ Gõ, Gụ Lào…
 • KT có sẵn: Ngang 71,86,108 sâu 40 cao 86
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời

Tủ bếp của Nội thất Tâm Phát được nhiều khách hàng yêu thích và muốn mua ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự tiện dụng, thiết kế trẻ trung, mới mẻ. Nội thất Tâm Phát là địa chỉ mua nội thất uy tín, với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các sản phẩm tủ bếp đẹp trên thị trường.  

Tủ bếp là nơi chứa những vật dụng nhà bếp, giúp không gian bếp trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn. Để biết thêm các mẫu tủ bếp hiện nay, hãy cùng tham khảo bài viết này nhé.

Giới thiệu đôi nét về tủ bếp

Trong căn bếp của người Việt Nam, tủ bếp là một vận dụng không thể thiếu. Nó thường là một hệ thống các kệ tủ được liên kết với nhau để gia đình có thể sắp xếp các vật dụng nhà bếp như xoong, nồi, gia vị,… Tuỳ thuộc vào không gian bếp, một số gia đình có lắp đặt tủ bếp khác nhau. 

tủ bếp

Hiện nay, các nhà sản xuất không ngừng nghiên cứu và cho ra các mẫu tủ bếp đẹp đa dạng, với nhiều màu sắc, kích thước và phong cách khác nhau. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn tủ phù hợp với không gian, sở thích cũng như máu sắc của các vật dụng khác trong nhà.

Đặc điểm của tủ bếp gia đình

Thông thường, tủ bếp gia đình thường có các đặc điểm sau:

Chức năng lưu trữ: Tủ bếp là nơi sắp xếp tất cả bát đũa, xoong nồi, chảo hay các gia vị trong nhà bếp, giúp căn bếp trở nên gọn gàng và thoáng đãng hơn. Khi đó, các chị em sẽ có cảm hứng nấu ăn hơn, mang đến bữa ăn ngon cho cả gia đình.

tu bep

Thiết kế đa dạng: Mỗi gia đình sẽ có không gian bếp và nhu cầu riêng, vậy nên tủ bếp sẽ có kích thước, hình dáng, màu sắc đang dạng phù hợp với diện tích và kiến trúc không gian tổng thể của ngôi nhà.

Chất liệu đa dạng: Hiện nay, tủ bếp được làm với rất nhiều chất liệu khác nhau như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa, nhôm,… Mỗi chất liệu sẽ có đặc tính, ưu nhược điểm riêng. 

Tính năng thông minh: Tủ bếp gia đình được trang bị thêm một số tính năng đặc biệt như tự động đóng, mở ngăn kéo, hệ thống đèn sáng tự động, giá đỡ để lưu trữ đồ dùng,…

Tăng tính thẩm mỹ cho nhà bếp: Thiết kế tủ bếp đẹp chính là một điểm nhấn, giúp không gian bếp trở nên sang trọng, hiện đại hơn. Nó thể hiện được mắt thẩm mỹ cũng như sở thích của gia chủ

Bảo quản thực phẩm, đồ khô: Tủ bếp là nơi được nhiều gia đình tận dụng để cất giữ thực phẩm, đồ khô như sữa, đồ hợp, gạo hay các loại mì,.. khỏi bụi bẩn và côn trùng. Giúp bạn dễ dàng quan sát xem gia đình còn bao nhiêu đồ. Khi cần sử dụng cũng có thể lấy nhanh chóng. 

tu bep

Các mẫu tủ bếp đẹp HOT mới nhất tại Tâm Phát

Với lối thiết kế hiện đại kết hợp với đa dạng các loại chất liệu,Tủ bếp Tâm Phát xứng đáng được khách hàng đầu tư cho không gian bếp của mình. Dưới đây là một số mẫu tủ bếp hiện đại chất lượng mà bạn có thể tham khảo.   

Tủ bếp gỗ công nghiệp

Tủ bếp công nghiệp là sản phẩm được tạo ra với 2 thành phần là cốt gỗ và vật liệu bề mặt như Acrylic, Laminate, Melamine, Veneer. Các chất liệu được nhập khẩu từ nước ngoài với rất nhiều các màu sắc khác nhau. Từ đó giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn theo sở thích và không gian nội thất của gia đình. 

Chất liệu gỗ công nghiệp cũng giúp tủ bếp có độ bền và độ cứng tương đối cao, không bị co ngót hay cong vênh khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Giá thành cũng rẻ hơn những dòng tủ bếp tự nhiên nên đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình không quá dư giả.

Tủ bếp gỗ tự nhiên

Không phải tự nhiên mà tủ bếp gỗ tự nhiên lại được khách hàng ưu thích và sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua chúng về. Tủ bếp tự nhiên được làm từ các cây gỗ trong rừng như gỗ sồi, gỗ xoan đào, gỗ hương, gỗ gõ,… nên có độ bền khá cao, chắc chắn và ít bị biến động theo nhiệt độ của môi trường.

tu bep

Vân gỗ tự nhiên tạo ra một vẻ đẹp mang phong cách cổ điển, sang trọng. Gỗ tự nhiên có nhiều kích thước khác nhau, nên người sản xuất có thể dễ dàng tạo hình tạo ra những hoạ tiết tinh xảo, kết cấu mang tính thẩm mỹ cao. 

Tủ Bếp Chữ L

Tủ bếp chữ L hay còn được biết đến với tên tủ bếp thẳng, là kiểu tủ bếp được sử dụng phổ biến hiện nay. Chúng có kiểu dáng cơ bản, đơn giản nên dễ dàng kết hợp với nhiều không gian bếp khác nhau như không gian bếp nhỏ, gian bếp dài nhưng chiều ngang hẹp,… 

Mẫu tủ bếp này cũng rất thuận tiện cho những bà nội trợ, khi chúng khá tiện cho việc di chuyển, đi lại mà không gặp cản trở. Giá thành của tủ bếp chữ L cũng khá phải chăng giúp tiết kiệm chi phí cho gia chủ. 

Tủ Bếp Chữ U

Tủ bếp chữ U là loại tủ tối ưu khu vực nấu nướng của gia đình bạn khi tạo nên một không gian bếp hoàn hảo bao gồm khu nấu nướng – khu rửa và chế biến – khu cất trữ đồ dùng.. Khi sử dụng kiểu thiết kế tủ bếp này, gia chủ sẽ có nhiều khoang chứa đồ, giúp tối đa diện tích cho không gian lưu trữ.

Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các thiết bị, đồ đạc theo ý mình để tiện cho việc sử dụng khi nấu ăn. Thiết kế chữ U với hai cạnh song song cũng giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian trong việc di chuyển giữa các khu vực. Từ đó tạo một không gian lớn, cho phép các thành viên trong gia đình có thể hỗ trợ nhau trong quá trình nấu ăn. 

Tâm Phát – Địa chỉ mua tủ bếp gia đình uy tín

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị trên thị trường kinh doanh, buôn bán mẫu tủ bếp gỗ đẹp. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng thật sự chất lượng, uy tín. Nội thất Tâm Phát là một địa điểm mua tủ bếp uy tín, chất lượng đã được rất nhiều người tiêu dùng sử dụng và kiểm chứng. Cụ thể, Tâm Phát có những ưu điểm sau:

Kinh nghiệm: Nội thất Tâm Phát đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm như bàn ăn, tủ bếp, bàn thí nghiệm, các sản phẩm gỗ tự nhiên,…

tu bep

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Tâm Phát có đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, có thể giúp bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Bên cạnh đó, đội ngũ thi công có tay nghề cao nên thời gian lắp đặt nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình bạn

Cam kết chất lượng: Các sản phẩm của Tâm Phát luôn có mẫu mã đa dạng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về kích thước. Tủ bếp Tâm Phát có tuổi thọ cao kiên cố, có tính thẩm mỹ cao, không phai màu, không độc hại trong quá trình sử dụng

Chế độ bảo hành: Tuỳ vào các sản phẩm tủ bếp đẹp hiện đại khác nhau, Tâm Phát có các chế độ bảo hành cho khách hàng. Từ đó giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn mua sắm và sử dụng

Khuyến mãi: Vào các dịp đặc biệt, Tâm Phát thường xuyên có các chương trình ưu đãi, giảm giá hay tặng quà cho các khách hàng mua sản phẩm. Bên cạnh đó, các khách hàng thân thiết còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn

Trên đây là toàn bộ thông tin về tủ bếp mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Hiện nay có rất nhiều các mẫu tủ bếp khác nhau, bạn nên cân nhắc thật kỹ về mẫu mã, màu sắc, chất liệu trước khi mua để đảm bảo phù hợp với kiến trúc không gian tổng thể trong nhà của bạn. Và nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn tủ bếp nào, nhanh tay liên hệ với Nội thất Tâm Phát để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

mess Hợp tác mess Messenger zalo Chat Zalo showromm Showroom call Gọi ngay
home Trang chủ
map Showroom
call
mess Messenger
zalo Zalo