Tủ rượu

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
15.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: 81×138 Sâu 42
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 82 Sâu 38 Cao 176
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 140 Sâu 40 Cao tùy chọn
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
11.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×120 cao 190
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×50 cao 180
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 387×854 cao 1980 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 400×1430 cao 910 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-93%
-93%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 403×1054 cao 890 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
15.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: 81×138 Sâu 42
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 82 Sâu 38 Cao 176
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 140 Sâu 40 Cao tùy chọn
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
11.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×120 cao 190
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×50 cao 180
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 387×854 cao 1980 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 400×1430 cao 910 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-93%
-93%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 403×1054 cao 890 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
15.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: 81×138 Sâu 42
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 82 Sâu 38 Cao 176
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta…
 • Kích thước: Ngang 140 Sâu 40 Cao tùy chọn
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
 • Bảo hành: 20 năm, Bảo trì: Trọn đời
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
11.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×120 cao 190
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 40×50 cao 180
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 387×854 cao 1980 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 400×1430 cao 910 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời
-93%
-93%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi
 • Chất liệu khác: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, MDF…
 • Kích thước: 403×1054 cao 890 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm, Bảo trì: Trọn đời

Dù không phải sản phẩm nội thất chính trong không gian sống. Vậy nhưng những mẫu tủ rượu vẫn luôn là lựa chọn được yêu thích và xuất hiện tại rất nhiều gia đình Việt. Không chỉ là nơi đặt/để rượu phục vụ sở thích, mẫu nội thất này còn mang lại vẻ đẹp cuốn hút, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Tại Nội thất Tâm Phát, những mẫu tủ rượu với thiết kế sang trọng, đẳng cấp nhất đã sẵn sàng dành cho khách hàng tham khảo và chọn mua. Với mức giá tốt, Tâm Phát luôn sẵn sàng cùng bạn kiến tạo nội thất không gian sống tiện nghi, chất lượng.

Phân loại các loại tủ rượu hiện nay 

Đề có thể chọn mua tủ rượu một cách tốt nhất, gia chủ cần có kiến thức về sản phẩm trước khi chọn mua. Có rất nhiều thiết kế dựa theo phân loại dành cho khách hàng tham khảo:

Theo chất liệu 

Tủ rượu gỗ tự nhiên

Là mẫu tủ rượu được yêu thích bởi hầu hết các gia chủ. Là sản phẩm nội thất cao cấp nên các dòng tủ rượu gỗ tự nhiên thường được làm từ các chất liệu gỗ quý: gỗ sồi, gỗ hương, gỗ trắc,…

tu ruou phong khach
Tủ rượu phòng khách TR-003H

Chúng thường sử dụng gỗ nguyên khối, bản dày, có độ bền chắc, chống chịu lực tốt, chống mối mọt, chống cong vênh. Không chỉ vậy, các đường vân gỗ tự nhiên mềm mại cùng màu sắc đặc trưng cũng góp phần làm nên vẻ đẹp sang trọng, cao cấp cho các mẫu tủ rượu này.

Tủ rượu gỗ công nghiệp

Là các sản phẩm tủ rượu được làm từ các chất liệu gỗ công nghiệp MDF, MFC….với giá thành bình dân, hợp túi tiền nên được chọn mua rất rộng rãi. Với công nghệ xử lý gỗ ngày càng hiện đại, các mẫu tủ gỗ công nghiệp ngày càng có nhiều tính năng: chống thấm, chống cong vênh, chống cháy,….

Tủ rượu âm tường

Tủ rượu âm tường là sự lựa chọn được rất nhiều gia chủ hướng đến hiện nay. Đặc trưng chung của dòng sản phẩm này là thiết kế giúp tiết kiệm diện tích tối đa. Chúng đặt âm tường nhưng vẫn bao gồm các ngăn kệ được phân chia linh hoạt. Từ đó, giúp gia chủ đặt các chai rượu, ly tách, vật phẩm trang trí rất đẹp mắt bên trên. Mẫu tủ rượu này đóng vai trò như một khu vực trang trí, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

tu ruou phong khach

Tủ rượu treo tường

Thiết kế tủ treo tường mới mẻ, độc đáo và ngày càng được yêu thích. Chúng giúp những gia chủ dù có không gian hẹp vẫn có thể thỏa mãn niềm yêu thích, đam mê trưng bày rượu của mình. Tủ rượu treo thường có thiết kế đi kèm cùng hệ thống kệ mang lại đa công năng.

Theo phong cách

Tủ rượu tân cổ điển

Các mẫu tủ rượu theo phong cách tân cổ điển được yêu thích bởi vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn đầy mới lạ, phóng khoáng. Lược bỏ đi những chi tiết quá rườm rà, phức tạp nhưng giữ lại những đường cong mềm mại. Mẫu tủ mang đến vẻ đẹp cuốn hút cho không gian. Tủ rượu theo phong cách này thường kết hợp cùng sofa, bàn trà, kệ tivi tạo nên tổng thể hài hòa, ấn tượng.

tu ruou 3 canh (3)

Tủ rượu hiện đại

Mẫu tủ rượu hiện đại được rất nhiều gia chủ, đặc biệt là người trẻ yêu thích. Sự lược bỏ đi tối đa các đường nét chạm khắc nhưng vẫn đảm bảo công năng giúp thiết kế nội thất trở nên mới lạ, hiện đại hơn. Mẫu tủ không quá cầu kỳ mà hướng đến vẻ đẹp trang nhã, nhẹ nhàng.

Chọn mua tủ rượu cần lưu ý những thông tin gì?

Để có thể sở hữu mẫu tủ rượu đẹp mắt, đảm bảo công năng trong không gian sống cao cấp. Việc lựa chọn đồ nội thất này cần có những tiêu chí nhất định. Dưới đây là thông tin tham khảo đáng để bạn lưu ý khi chọn mua tủ trưng bày rượu:

Ước tính sức chứa của tủ rượu

Yếu tố quan trọng hàng đầu mà khách hàng cần quan tâm khi chọn mua tủ rượu là sức chứa của thiết kế nội thất này. Dựa trên nhu cầu thực tế, gia chủ mới có thể xác nhận về thiết kế – kiểu dáng cũng như chất liệu. Bạn cần ước tính số lượng chai rượu và các vật phẩm trang trí đi kèm (nếu có) là bao nhiêu. Từ đó, mới có thể lựa chọn mẫu tủ có kích thước, thiết kế chứa phù hợp.

Tốt nhất, nên hình dung cơ bản về mẫu tủ rượu muốn lựa chọn và tìm mua các sản phẩm tương tự. Sau đó, bạn nên chủ động đo kỹ chiều cao của chai rượu để chọn mua dòng tủ có ngăn chứa phù hợp. Hiện nay trên thị trường, giá để rượu thường được tạo dựng theo thiết kế phân tầng. Do đó, cần xác định chính xác xem số lượng rượu cần trưng bày là bao nhiêu tầng, kệ thì phù hợp.

tu ruou phong khach
tu ruou phong khach (4)

Lựa chọn chất liệu thích hợp

Chất liệu làm tủ rượu cũng đóng vai trò quan trọng khi chọn mua. Đặc trưng của rượu là trong lượng tương đối nặng. Vì vậy, các ngăn tủ đựng cần có khả năng chống chịu lực tốt, tránh tình trạng đổ vỡ. Ngoài ra, chất liệu cũng phản ánh vẻ đẹp bên ngoài. Do đó, tối ưu nhất vẫn là lựa chọn các dòng tủ gỗ tự nhiên với vân gỗ mềm mại, màu gỗ đẹp cuốn hút.

Kiểm tra hệ thống tản nhiệt

Chất lượng của rượu rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Do đó, tủ rượu luôn cần có hệ thống tản nhiệt hoạt động ổn định để bảo quản rượu được tốt nhất. Nhờ vào khả năng tản nhiệt, làm mát của hệ thống này sẽ cung cấp không khí lạnh sẽ lưu thông trong tủ, hạn chế tình trạng hư hỏng tủ, đặc biệt vào mùa hè.

Lợi ích khi lựa chọn bài trí tủ rượu trong không gian sống

Không phải ngẫu nhiên mà mẫu tủ rượu lại trở thành sản phẩm nội thất được yêu thích, được chọn mua phổ biến. Những giá trị tuyệt vời ẩn sau mẫu thiết kế này mang lại sẽ giúp bạn hiểu hơn về dòng tủ này.

Mẫu tủ rượu thể hiện đẳng cấp 

Còn gì tuyệt vời hơn khi trong phòng khách xuất hiện mẫu tủ rượu cùng rất nhiều chai rượu ngoại, rượu quý. Ngay khi bước vào không gian này, khách tới chơi nhà sẽ lập tức ấn tượng với mẫu nội thất. Chúng thể hiện rất rõ sở thích, gu thẩm mỹ cá nhân của gia chủ. Đây là cách thức tuyệt vời để thể hiện sự riêng biệt, dấu ấn của gia chủ trong thiết kế nội thất của căn nhà.

tu ruou phong khach

Tạo điểm nhấn sang trọng hơn cho ngôi nhà

Được hình thành từ thói quen thưởng thức rượu vang của nhiều gia chủ. Kệ tủ trưng bày rượu có thường xuất hiện trong những không gian sang trọng như: căn hộ cao cấp, biệt thự, villa. Sự xuất hiện của mẫu nội thất này không chỉ thể hiện vẻ đẹp đẳng cấp mà còn là thiết kế giúp căn phòng thêm tiện nghi và đầy đủ hơn.

Tận dụng trong trưng bày, trang trí

Với thiết kế được làm từ chất liệu gỗ cao cấp cùng với đó là kiểu dáng sang trọng, có thể tích hợp thêm đèn âm trần. Mẫu kệ tủ rượu thực sự là lựa chọn tuyệt vời để gia chủ cân nhắc, lựa chọn lắp đặt trong nhiều không gian. Không chỉ vậy, tận dụng tủ trưng bày rượu, bạn hoàn toàn có thể đặt thêm các vật phẩm trang trí, tranh ảnh hay sách – tạp chí,….Nếu biết cách khéo léo sắp đặt, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm của căn phòng.

Chọn mua tủ rượu ở đâu đảm bảo chất lượng?

 Với những tiêu chí lựa chọn như trên, bạn đã tìm thấy mẫu tủ rượu ưng ý cho gia đình hay chưa? Nếu chưa, hãy đến với Nội thất Tâm Phát để được tư vấn và chọn mua những sản phẩm tốt nhất.

Là thương hiệu chuyên sản xuất, phân phối các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, tỉ mỉ trong từng thiết kế. Tâm Phát luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, mang vẻ đẹp hợp thời đại. Đặc biệt, giá đồ nội thất Tâm Phát luôn cực tốt, có tính cạnh tranh cao. Khách hàng cũng sẽ nhận được những tư vấn từ đội ngũ bán hàng có tâm, giàu kinh nghiệm. Từ đó lựa chọn cho gia đình thiết kế nội thất phù hợp, ưng ý nhất.

Hãy đến với Nội thất Tâm Phát ngay hôm nay để chọn mua tủ rượu cho gia đình, bạn nhé!

mess Hợp tác mess Messenger zalo Chat Zalo showromm Showroom call Gọi ngay
home Trang chủ
map Showroom
call
mess Messenger
zalo Zalo