Sofa gỗ

Hiển thị tất cả 26 kết quả

-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-5%
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.300.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
106.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Kích thước:
  – 1 Đoản dài Kt: Dài 2m rộng 62cm, cao 42cm
  – 4 ghế có kt: Dài 96cm rộng 62cm cao 42cm
  – 1 Bàn kt: Dài 1m36 rộng 88cm
  – 2 đôn có kt: Dài 60, rộng 52cm cao 65cm
  – 2 đôn có kt: vuông 50 cao 60cm
  – Kệ trà: 40×60
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
86.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Bao gồm:
  – 1 Đoản dài

  – 1 Đoản ngắn

  – 1 Đôn ngồi ngắn

  – 1 Bàn
  – 2 đôn vuông
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
76.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Go Đỏ
 • Bao gồm: 
– 1 Đoản dài KT: 220×70

– 1 Ghế đôi dài: 150×70

– 1 Đôn ngồi ngắn: 100×70

– 1 Bàn KT: 160×130 Cao 65

– 2 đôn vuông: 50×60 cao 65
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Kích thước phủ bì: 
– 1 Đoản dài KT: 265×70 cao 121

– 1 Ghế đôi dài: 188×70 cao 121

– 1 Ghế đơn ngắn: 108×70 cao 121

– 1 Bàn KT: 108×135 Cao 56

– 2 đôn vuông: 56×63 cao 63
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
-30%
-30%
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Hàng cao cấp chọn lọc
 • Bảo hành: 20 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.000.00037.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-5%
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.300.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
106.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Kích thước:
  – 1 Đoản dài Kt: Dài 2m rộng 62cm, cao 42cm
  – 4 ghế có kt: Dài 96cm rộng 62cm cao 42cm
  – 1 Bàn kt: Dài 1m36 rộng 88cm
  – 2 đôn có kt: Dài 60, rộng 52cm cao 65cm
  – 2 đôn có kt: vuông 50 cao 60cm
  – Kệ trà: 40×60
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
86.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Bao gồm:
  – 1 Đoản dài

  – 1 Đoản ngắn

  – 1 Đôn ngồi ngắn

  – 1 Bàn
  – 2 đôn vuông
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
76.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Go Đỏ
 • Bao gồm: 
– 1 Đoản dài KT: 220×70

– 1 Ghế đôi dài: 150×70

– 1 Đôn ngồi ngắn: 100×70

– 1 Bàn KT: 160×130 Cao 65

– 2 đôn vuông: 50×60 cao 65
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Kích thước phủ bì: 
– 1 Đoản dài KT: 265×70 cao 121

– 1 Ghế đôi dài: 188×70 cao 121

– 1 Ghế đơn ngắn: 108×70 cao 121

– 1 Bàn KT: 108×135 Cao 56

– 2 đôn vuông: 56×63 cao 63
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
-30%
-30%
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Hàng cao cấp chọn lọc
 • Bảo hành: 20 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-5%
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.300.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
106.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Kích thước:
  – 1 Đoản dài Kt: Dài 2m rộng 62cm, cao 42cm
  – 4 ghế có kt: Dài 96cm rộng 62cm cao 42cm
  – 1 Bàn kt: Dài 1m36 rộng 88cm
  – 2 đôn có kt: Dài 60, rộng 52cm cao 65cm
  – 2 đôn có kt: vuông 50 cao 60cm
  – Kệ trà: 40×60
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
86.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Bao gồm:
  – 1 Đoản dài

  – 1 Đoản ngắn

  – 1 Đôn ngồi ngắn

  – 1 Bàn
  – 2 đôn vuông
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
76.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Go Đỏ
 • Bao gồm: 
– 1 Đoản dài KT: 220×70

– 1 Ghế đôi dài: 150×70

– 1 Đôn ngồi ngắn: 100×70

– 1 Bàn KT: 160×130 Cao 65

– 2 đôn vuông: 50×60 cao 65
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Kích thước phủ bì: 
– 1 Đoản dài KT: 265×70 cao 121

– 1 Ghế đôi dài: 188×70 cao 121

– 1 Ghế đơn ngắn: 108×70 cao 121

– 1 Bàn KT: 108×135 Cao 56

– 2 đôn vuông: 56×63 cao 63
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
29.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương đá
 • Kích thước: 2300 x 2000 (mm)
 • Màu sắc: Màu hương đá tự nhiên phủ PU
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
-30%
-30%
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Hàng cao cấp chọn lọc
 • Bảo hành: 20 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
106.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Kích thước:
  – 1 Đoản dài Kt: Dài 2m rộng 62cm, cao 42cm
  – 4 ghế có kt: Dài 96cm rộng 62cm cao 42cm
  – 1 Bàn kt: Dài 1m36 rộng 88cm
  – 2 đôn có kt: Dài 60, rộng 52cm cao 65cm
  – 2 đôn có kt: vuông 50 cao 60cm
  – Kệ trà: 40×60
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
86.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá
 • Bao gồm:
  – 1 Đoản dài

  – 1 Đoản ngắn

  – 1 Đôn ngồi ngắn

  – 1 Bàn
  – 2 đôn vuông
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
76.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Go Đỏ
 • Bao gồm: 
– 1 Đoản dài KT: 220×70

– 1 Ghế đôi dài: 150×70

– 1 Đôn ngồi ngắn: 100×70

– 1 Bàn KT: 160×130 Cao 65

– 2 đôn vuông: 50×60 cao 65
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Kích thước phủ bì: 
– 1 Đoản dài KT: 265×70 cao 121

– 1 Ghế đôi dài: 188×70 cao 121

– 1 Ghế đơn ngắn: 108×70 cao 121

– 1 Bàn KT: 108×135 Cao 56

– 2 đôn vuông: 56×63 cao 63
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
-30%
-30%
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Hương Ta
 • Hàng cao cấp chọn lọc
 • Bảo hành: 20 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.000.00037.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-5%
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.300.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
15.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Sồi
 • Kích thước: 2800 x 1800 (mm)
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, màu nâu óc chó
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.000.00037.500.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-5%
-5%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.300.000
 • Chất liệu: Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.300.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Tự nhiên hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-6%
-6%
Được xếp hạng 0 5 sao
39.000.000
 • Chất liệu: gỗ Sồi, Hương Đá, Gõ Đỏ, Gỗ Óc Chó
 • Màu sắc: Sáng Sồi, Óc chó nâu hoặc theo yêu cầu
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
13.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Sồi
 • Kích thước: 2800 x 1800 (mm)
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, màu nâu óc chó
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Sồi
 • Kích thước: 3100 x 2500 (mm)
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, óc chó nâu phủ PU
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
15.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Sồi
 • Kích thước: 2800 x 1800 (mm)
 • Màu sắc: Màu óc chó nâu phủ PU
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
12.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Sồi
 • Kích thước: 2300(mm)
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, óc chó nâu phủ PU

Nội Thất Tâm Phát là đơn vị cung cấp và phân phối các sản phẩm ghế sofa gỗ hiện đại, giá cả hợp lý với đầy đủ các kiểu dáng, mẫu mã. Với mong muốn mang lại những sản phẩm ghế sofa tiện nghi, sang trọng cho quý khách hàng, chúng tôi cho ra mắt hơn 500 mẫu ghế sofa với mẫu mã hấp dẫn, phù hợp cho nhu cầu của hàng nghìn khách hàng trên khắp cả nước.

Giới thiệu về sofa gỗ 

Ghế sofa gỗ là sản phẩm nội thất quen thuộc và phổ biến ở nhiều văn phòng, ngôi nhà, góp phần giúp không gian nội thất trở nên sang trọng, đẳng cấp hơn. Sofa gỗ được thiết kế theo nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau như: sofa 2 chỗ, sofa 3 chỗ, sofa ghế chữ L, sofa ghế chữ U…Tùy thuộc vào không gian sử dụng và nhu cầu, mức tài chính mà gia chủ sẽ chọn mẫu sofa phù hợp nhất. 

bo-ban-ghe-sofa-go
Bộ sofa gỗ Gõ Đỏ chân phi thuyền SF-007

Sự xuất hiện của mẫu ghế sofa gỗ đơn giản hiện đại trong phòng khách giúp cho không gian phòng trở nên sang trọng, nâng cao giá trị thẩm mỹ của cả ngôi nhà. Đồng thời, sofa gỗ hiện đại phòng khách cũng là nơi cả gia đình vui chơi, thư giãn, tiếp khách…

Ưu điểm ghế sofa bằng gỗ

Không phải ngẫu nhiên mẫu sô pha gỗ được nhiều gia chủ lựa chọn và đặt trong phòng khách nhà mình. Chất liệu gỗ tự nhiên có màu sắc sang trọng, bền đẹp, dễ dàng thiết kế và gia công các mẫu ghế sofa gỗ độc đáo, hiện đại. Ngoài ra, ghế sofa gỗ còn nhiều ưu điểm vượt trội khác như sau:

Ghế sofa gỗ bền đẹp, có tuổi thọ cao: ghế sofa có tuổi thọ từ 10 đến 50 và sofa rất giữ giá. So với các mẫu ghế sofa da, sofa nỉ thì tuổi thọ của sofa gỗ vượt trội hơn hẳn.

ban-ghe-phong-khach-go-tu-nhien
Bộ sofa gỗ Sồi chân phi thuyền SF-004

Thiết kế hiện đại, trẻ trung: chất liệu gỗ có thể thiết kế các mẫu ghế sofa như sofa văng, sofa gác gỗ, sofa giường gỗ

Chất liệu gỗ đa dạng: Các loại gỗ khác nhau mang vẻ đẹp riêng, với đường vân gỗ độc đáo tạo nên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của sofa và không gian căn phòng. Có các loại gỗ thường được sử dụng làm sofa như gỗ sồi, gỗ óc chó, gỗ hương, gỗ gõ, gỗ tần bì, gỗ xoan đào…

Giá thành rẻ: sofa có nhiều khung giá khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của gia chủ. Các mẫu ghế sofa sang trọng có giá trong tầm khoảng từ 10 – 15 triệu, hoặc gia chủ có thể lựa chọn mẫu ghế sopha gỗ cao cấp hơn có giá từ 15 – 30 triệu. 

sofa-go-Soi
Bộ sofa góc chữ L gỗ Sồi hiện đại

Được thiết kế theo nhiều kích thước khác nhau: Ghế sofa được thiết kế linh hoạt theo nhiều kích thước khác nhau: ghế sofa gỗ mini cho phòng khách nhỏ và bàn sofa gỗ lớn cho các phòng khách rộng. Các kích thước ghế phổ biến hiện nay trên thị trường là ghế sofa 1m8, 2m, 2m2, 2m5, 3m

Màu sắc cùng đường vân gỗ đẹp mắt: Màu sắc ghế sofa là màu tự nhiên của gỗ tạo nên vẻ đẹp khác biệt, sang trọng, tôn lên gu thẩm mỹ của gia chủ. Những đường vân gỗ tự nhiên uốn lượn uyển chuyển, độc đáo mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế, vừa thanh lịch cho căn phòng

Tiện lợi: Ghế gỗ sofa có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như tại phòng khách trong gia đình, trong văn phòng hoặc trong quán cafe, nhà hàng, khách sạn…

Các mẫu sofa gỗ phòng khách đẹp hiện nay

Sofa gỗ công nghiệp – gỗ MDF

Sofa gỗ công nghiệp được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp (MDF). Người ta tận dụng những ngọn cây, cành cây thừa đem nghiền nhỏ và kết hợp các chất phụ gia, sau đó nén ở nhiệt độ và áp suất cao thành các ván gỗ công nghiệp. Các sản phẩm ghế sa lông gỗ công nghiệp được ưa chuộng bởi giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm ghế sofa gỗ tự nhiên. Đồng thời, sản phẩm được thiết kế tinh xảo, kiểu dáng hiện đại, không bị cong vênh hay mối mọt. 

Ghế sofa gỗ óc chó

Chết liệu gỗ óc chó là chất liệu gỗ cao cấp, chắc chắn, ít bị ăn mòn bởi mối mọt. Sản phẩm ghế sofa gỗ óc chó có thời hạn sử dụng lên đến 30 năm và thời gian sử dụng càng lâu, ghế sofa càng có giá trị cao. Ghế sofa gỗ óc chó mang đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế mà sang trọng, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của gia chủ.

bo-ban-ghe-sofa-gia-re-go-soi

Ghế sofa gỗ sồi

Nếu gia chủ mong muốn một bộ sofa với vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng thì sofa gỗ sồi chính là lựa chọn lý tưởng. Những đường vân gỗ sồi mang nét đẹp tự nhiên, sang trọng mang lại vẻ đẹp riêng biệt cho không gian căn nhà. 

bo-ban-ghe-sofa-go-phong-khach-2-vang-go-huong-da-3

Ghế sofa gỗ hương

Ghế sofa gỗ hương là loại ghế sofa cao cấp mang đến nét đẹp quý phái cho không gian ngôi nhà. Gỗ hương có nhiều loại, mỗi loại có những ưu điểm và nét đẹp riêng như: gỗ hương đỏ, gỗ hương đá, gỗ hương vân, hương huyết…Chất liệu gỗ hương chắc, mịn, vân gỗ độc đáo, đẹp mắt. Gỗ hương có độ bền cao theo thời gian. 

bo-ban-ghe-sofa-goc-kim-cuong-go-huong-da-phong-khach-3-noithattamphat

Ghế sofa gỗ gõ đỏ

Những mẫu ghế sô pha gỗ gõ đỏ có độ bền cao, chống mối mọi tuyệt đối, đồng thời với màu sắc đẹp mắt sẽ mang lại cho ngôi nhà vẻ đẹp sang trọng, tinh tế. Không chỉ vậy, gỗ gõ đỏ có khả năng chống ẩm tốt, giá cả hợp lý nên rất được ưa chuộng sử dụng trong các không gian phòng khách chung cư, biệt thự cao cấp.

bo-ban-ghe-sofa-go-phong-khach-2-vang-dui-ga-go-soi-sf-009s-noithattamphat

Kiểu dáng ghế sofa ưa chuộng hiện nay

Sofa gỗ chữ L

Thiết kế ghế sofa gỗ chữ L sẽ giúp gia chủ tiết kiệm phần lớn diện tích không gian trong phòng. Đồng thời, phần góc ghế sofa sẽ được tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái cho bạn và người thân trong gia đình. Mẫu ghế sofa gỗ chữ L phù hợp với những ngôi nhà có diện tích không quá lớn như nhà phố, nhà ống. 

bo-ban-ghe-sofa-gia-re-go-soi

Sofa gỗ chữ U

Mẫu ghế sofa gỗ chữ U phù hợp đặt trong không gian rộng rãi như biệt thự, nhà cấp 4. Có thể kết hợp mẫu ghế sofa này với sofa đơn và sofa 2 chỗ hoặc sofa 3 chỗ để tạo thành 1 bộ sofa hoàn hảo. 

bo-ban-ghe-sofa-go

Ghế sofa gỗ bán nguyệt

Mẫu sofa uốn cong nửa tròn gây ấn tượng cho người xem. Đây là mẫu ghế sofa gỗ thường được đặt tại các nhà hàng, khách sạn lớn, góp phần tạo nên nét đẹp thẩm mỹ, sang trọng cho không gian. 

Sofa giường gỗ

Ghế sofa giường gỗ với thiết kế thông minh có thể kết hợp ngồi hoặc ngả ra thành một chiếc giường khi nằm. Mẫu sofa này với thiết kế đa năng, tiện lợi, rất phù hợp với các ngôi nhà có diện tích hẹp như homestay, chung cư mini.

Nội Thất Tâm Phát – Địa chỉ mua ghế sofa gỗ uy tín

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp mẫu sofa gỗ đẹp chất lượng cao, uy tín và giá cả phải chăng thì Nội Thất Tâm Phát chính là lựa chọn lý tưởng cho bạn. 

Tâm Phát là một trong những đơn vị cung cấp và phân phối các sản phẩm ghế sofa đón đầu xu hướng, mới nhất và chất lượng nhất cho khách hàng. Chúng tôi sở hữu xưởng sản xuất riêng và đội ngũ thợ xưởng lành nghề dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm. Tất cả các sản phẩm mẫu bàn ghế sofa gỗ mới nhất tại Tâm Phát đều được hoàn thiện đẹp mắt và bảo hành lâu dài với các điều khoản minh bạch, rõ ràng. Đến với Tâm Phát, quý khách hàng sẽ có trải nghiệm mua hàng tuyệt vời nhất 

Bài viết trên đây là những thông tin chi tiết về sản phẩm ghế sa lông gỗ và các mẫu sofa gỗ đang thịnh hành hiện nay trên thị trường. Qua bài viết trên, hy vọng quý khách hàng đã có thêm hiểu biết và lựa chọn cho mình mẫu ghế sofa phù hợp.

Nếu còn đang băn khoăn chưa biết nên chọn loại ghế sofa gỗ nào thì hãy liên hệ ngay với Tâm Phát để được tư vấn chọn sản phẩm phù hợp nhé.

mess Hợp tác mess Messenger zalo Chat Zalo showromm Showroom call Gọi ngay
home Trang chủ
map Showroom
call
mess Messenger
zalo Zalo