Nội thất văn phòng

Hiển thị tất cả 36 kết quả

-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-33%
-33%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.600.000
 • Kích thước: D200-R120-C75 (cm)
 • Sản xuất theo mọi yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Miễn phí tư vấn, thiết kế 3D tận nơi
-24%
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.600.000
 • Kích thước: D350-R150-C75 (cm)
 • Sản xuất theo mọi yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Miễn phí tư vấn, thiết kế 3D tận nơi
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Kích thước: D240-R120-C76 (cm)
 • Sản xuất theo mọi yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Miễn phí tư vấn, thiết kế 3D tận nơi
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
9.600.000
 • Kích thước: D400-R150-C75 (cm)
 • Sản xuất theo mọi yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Miễn phí tư vấn, thiết kế 3D tận nơi
-92%
-92%
Được xếp hạng 0 5 sao
9.300.000
 • Kích thước: D300-R140-C75 (cm)
 • Sản xuất theo mọi yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Miễn phí tư vấn, thiết kế 3D tận nơi
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000
 • Kiểu dáng: Bàn tách rời với giá sách
 • Chất liệu chính: Gỗ sồi/ Veneer
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 1000 x 550 x 730 (mm)
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.900.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1800 x 1400 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 100*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 160*45*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 105*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
14.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 165*65*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 145*70*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 178*60*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*60*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 160*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 178*60*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*60*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 160*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000
 • Kiểu dáng: Bàn tách rời với giá sách
 • Chất liệu chính: Gỗ sồi/ Veneer
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 1000 x 550 x 730 (mm)
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.900.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1800 x 1400 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 100*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 160*45*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 105*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
14.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 165*65*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 145*70*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 178*60*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*60*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 160*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000
 • Kiểu dáng: Bàn tách rời với giá sách
 • Chất liệu chính: Gỗ sồi/ Veneer
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 1000 x 550 x 730 (mm)
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.900.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1800 x 1400 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 100*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 160*45*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 105*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
14.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 165*65*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 145*70*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 178*60*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000
 • Kiểu dáng: Bàn tách rời với giá sách
 • Chất liệu chính: Gỗ sồi/ Veneer
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 1000 x 550 x 730 (mm)
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.900.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1800 x 1400 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 100*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 160*45*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 105*55*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
14.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 165*65*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
4.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 145*70*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-13%
-13%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.800.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi hoặc gỗ cao su phủ Sồi
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 178*60*75 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.00016.500.000
 • Chất liệu: Gỗ sồi, MFC phủ Melamine
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 1500 x 1550 x 750 (mm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 4 năm
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*60*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 178*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-11%
-11%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.000.000
 • Chất liệu: Gỗ gõ, gỗ Hương Đá, Gỗ Trắc
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước bàn: 160*80*75 (cm)
 • Kích thước Ghế: 55×48 (cm)
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 15 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
7.100.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C100 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-10%
-10%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: Nhựa Đài Loan
 • KT có sẵn: D120-R50-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Trắng chỉ đen
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
6.600.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D160-R60-C105 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D120-R40-C90 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.300.000
 • Chất liệu: gỗ MDF lõi xanh phủ Melamine
 • KT có sẵn: D300-R60-C110 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng, Bảo trì: Trọn đời
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
540.000
 • Kích thước: D40-R40-C59 (cm)
 • Sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MDF bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-12%
-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
640.000
 • Kích thước: D40-R40-C59 (cm)
 • Sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MDF bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-14%
-14%
Được xếp hạng 0 5 sao
800.000
 • Kích thước: D40-R40-C59 (cm)
 • Sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MDF bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
600.000
 • Kích thước: D40-R40-C55 (cm)
 • Sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MDF bề mặt phủ Melamine
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500.000
 • Kích thước: D120-R40-C87 (cm)
 • Sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU
 • Màu sắc: The yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C220 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh gỗ MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C160 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh kính
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C160 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
11.500.000
 • Kích thước: D16-R40-C220 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Kích thước: D240-R40-C200 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-19%
-19%
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C220 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh gỗ MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C160 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh kính
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-8%
-8%
Được xếp hạng 0 5 sao
3.500.000
 • Kích thước: D80-R40-C160 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
11.500.000
 • Kích thước: D16-R40-C220 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ Cao Su sơn PU, cánh MDF
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000
 • Kích thước: D240-R40-C200 (cm)
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu
 • Chất liệu: Gỗ MFC
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng

Cùng với nơi ở, không gian làm việc cũng ngày càng được chú trọng về thiết kế nội thất. Nội thất văn phòng không chỉ là điều kiện cơ bản giúp xây dựng môi trường làm việc thoải mái và chuyên nghiệp. Đây còn là yếu tố giúp kiến tạo nên các giá trị, xây dựng hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp.

Nội thất Tâm Phát là địa chỉ hàng đầu cung cấp các sản phẩm đồ nội thất chất lượng, mẫu mã đa dạng, khung giá tốt. Khách hàng khi có nhu cầu cần chọn mua nội thất cho không gian văn phòng có thể liên hệ để được tư vấn tốt nhất.

Giới thiệu nội thất văn phòng Tâm Phát

Được biết đến là đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế – thi công và cung cấp các sản phẩm nội thất. Tâm Phát mang đến cho khách hàng những giải pháp về nội thất văn phòng cao cấp và bắt kịp xu hướng. Với các sản phẩm đa dạng từ bàn ghế, tủ, kệ trang trí,…đến sofa, tủ hồ sơ, ghế giám đốc,…. Đồ nội thất Tâm Phát đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng cũng như thể hiện vẻ đẹp tinh tế, sang trọng. Cúng mang đến không gian văn phòng vẻ đẹp hiện đại, lịch sự, góp phần xây dựng và nâng tầm vị thế cho doanh nghiệp.

nội thất văn phòng

Lựa chọn nội thất cho không gian làm việc tại Tâm Phát còn mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích tuyệt vời hơn thế nữa. Với hoạt động tự sản xuất và phân phối trực tiếp đến tay khách hàng, các sản phẩm nội thất Tâm Phát luôn có mức giá vô cùng canh tranh. Không chỉ vậy, đơn vị cũng sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức về thiết kế – kiến trúc dày dặn. Từ đó, sẽ cho khách hàng lời khuyên tốt nhất.

Giới thiệu các mẫu nội thất văn phòng nổi bật tại nội thất Tâm Phát

Nhằm mang đến cho khách hàng giải pháp về nội thất văn phòng toàn diện, nhanh gọn. Nội thất Tâm Phát cung cấp trọn bộ sản phẩm nội thất cao cấp dành cho không gian làm việc. Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật dành cho bạn tham khảo:

Bàn làm việc

Bàn làm việc là thiết kế không thể thiếu trong mỗi văn phòng. Chúng bao gồm 02 dòng bản chính: bàn với các ngăn tủ và bàn làm việc theo không gian mở, liền kề nhau. Chất liệu sử dụng để tạo nên sản phẩm nội thất này cũng rất đa dạng. Tuy nhiên phổ biến nhất là mẫu bàn gỗ công nghiệp cao cấp MDF phủ Melamine với đặc tính chống ẩm, chống xước, dễ dàng vệ sinh.

Bàn làm việc có ngăn kéo LV-1009

Các mẫu bàn làm việc tại Nội thất Tâm Phát được thiết kế với tính thẩm mỹ cao. Chúng mang phong cách hiện đại, được sản xuất tỷ mỷ với chất liệu gỗ cao cấp nhằm mang đến giá trị sử dụng lâu dài.

Ghế xoay

Cùng với bàn làm việc, ghế xoay cũng là thiết bị nội thất văn phòng không thể thiếu. Chúng được thiết kế vững chãi với chất liệu nhựa PVC, inox loại 1,….có kiểu dáng hiện đại. Kết hợp cùng với đó là phần thân có đệm tựa êm ái cho phép người dùng có thể ngả về phía sau đem tới cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ngồi. Ghế xoay có thể linh hoạt điều chỉnh về độ cao và xoay thoải mái 360 độ. Ngoài ra, chất liệu vải lưới sử dụng cũng mang đến sự thông thoáng, tạo cảm giác mát mẻ, êm ái cho nhân viên văn phòng.

kich-thuoc-ghe-xoay-van-phong-1

Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ là thiết bị lưu trữ tài liệu, công văn, hợp đồng quan trọng của doanh nghiệp. Do đó, chúng thường được thiết kế có khóa để bảo mật thông tin. Ngoài ra, các tủ này cũng bao gồm nhiều ngăn giúp phân loại tài liệu dễ dàng. Tủ thường được làm từ chất liệu gỗ cao cấp phủ melamine chống mối mọt, chống thấm nước, chống va đập cực tốt.

kich-thuoc-tu-dung-ho-so

Quầy lễ tân

Quầy lễ tân là thiết bị nội thất văn phòng ngày càng được ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Đây là khu vực đón tiếp khách hàng, là bộ mặt của doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn mẫu quầy lễ tân sang trọng, lịch sự là rất quan trọng. Tâm Phát mang đến đa dạng các mẫu quầy lễ tân với chất liệu đa dạng: gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp,…Đơn vị cũng hỗ trợ thiết kế quầy lễ tân theo mong muốn riêng của doanh nghiệp.

Bàn ghế phòng họp

Bàn ghế phòng họp tại Nội thất Tâm Phát được cung cấp với thiết kế sang trọng, bắt kịp xu hướng. Các mẫu bàn không chỉ có sự đa dạng về mẫu mã mà còn cải tiến không ngừng về kiểu dáng. Chúng mang đến vẻ đẹp đơn giản nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp và hiện đại.

ban-hop-dkf-8-nguoi-2

Tâm Phát nhận thiết kế thi công nội thất văn phòng theo yêu cầu

Cùng với cung cấp các sản phẩm đồ nội thất văn phòng, Tâm Phát cũng hỗ trợ tư vấn thiết kế và thi công xây dựng trọn vẹn không gian làm việc. Khách hàng khi lựa chọn Nội thất Tâm Phát sẽ được hỗ trợ để kiến tạo không gian văn phòng ưng ý, chất lượng và tiết kiệm tối đa kinh phí.

Thiết kế nội thất văn phòng

Là đơn vị sở hữu đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và luôn tận tâm. Tâm Phát mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp thi công nội thất đáp ứng 03 tiêu chí:

– Đảm bảo chất lượng nội thất bền đẹp theo thời gian.

– Thiết kế đáp ứng đúng mong muốn của khách hàng, xây dựng bộ mặt doanh nghiệp hiện đại – sang trọng.

– Chi phí thiết kế phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp.

Đến với Tâm Phát, khách hàng sẽ có được sự hài lòng bởi các thiết kế nội thất cho không gian làm việc hiệu quả, giàu tính thẩm mỹ.

sunshine3-min1

Thi công nội thất văn phòng

Sở hữu nhà xưởng có quy mô lớn, các thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thợ lành nghề. Nội thất Tâm Phát cũng hỗ trợ thi công nội thất văn phòng theo đúng thiết kế. Các sản phẩm bàn giám đốc, quầy lễ tân, bàn – ghế văn phòng tại đây luôn có cam kết về chất liệu sử dụng chọn lọc. Cùng với đó là sự tỷ mỷ, hoàn thiện đến từng chi tiết. Tâm Phát luôn sẵn sàng kiến tạo không gian làm việc hoàn mỹ, ưng ý cho khách hàng.

Chi tiết báo giá nội thất văn phòng tại nội thất Tâm Phát

Với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu từ khách hàng là các chủ doanh nghiệp. Nội thất Tâm Phát luôn nỗ lực phát triển nhằm đem đến những sản phẩm chất lượng nhất, bắt kịp xu hướng nội thất hiện đại. Không chỉ vậy, mức báo giá nội thất văn phòng tại đây cũng được đánh giá rất cao.

sunshine4-min1

Với mỗi dự án thiết kế – thi công nội thất, Tâm Phát luôn thực hiện báo giá chi tiết và đầy đủ nhất đến với khách hàng. Tùy theo từng phương án thực hiện, hệ thống đồ nội thất mà đơn vị sẽ đưa ra dự toán chi phí cụ thể dành cho bạn tham khảo. Bên cạnh dịch vụ thiết kế theo hạng mục, Tâm Phát cũng thực hiện thi công nội thất trọn gói. Trong đó, báo giá chi tiết như sau:

CHI TIẾT BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG THEO DIỆN TÍCH
Diện tích (S) Đơn giá
Văn phòng có diện tích nhỏ hơn 100m2 180.000vnđ/m2
Văn phòng có diện tích từ 100m2 – 300m2 220.000vnđ/m2
Văn phòng có diện tích từ 300m2 – 500m2 270.000vnđ/m2
Văn phòng có diện tích lớn hơn 500m2 Liên hệ: …..

 Lưu ý: Chi phí báo giá trên chỉ mang tính tương đối. Thực tế, giá thiết kế – thi công nội thất sẽ thay đổi tùy theo từng thời điểm.

Thi công nội thất văn phòng là hạng mục cần thiết đối với môi trường làm việc công sở. Với cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như mức giá cực kì hợp lý, chính sách chăm sóc khách hàng rộng mở. Ngay hôm nay, khách hàng hãy đến với Nội thất Tâm Phát để được hỗ trợ kiến tạo nội thất chất lượng, ưng ý nhé!

mess Hợp tác mess Messenger zalo Chat Zalo showromm Showroom call Gọi ngay
home Trang chủ
map Showroom
call
mess Messenger
zalo Zalo