Tủ Giày Gỗ

Hiển thị tất cả 14 kết quả

-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x98x38, 98x110x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 88x148x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x138x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-16%
-16%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x153x45
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.00024.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x146x38, 80x208x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.050.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S30-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.400.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R100-S33-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-24%
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R60-S34-C120 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
1.650.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S24-C117 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
850.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R60-S34-C100 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-38%
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
750.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S45-C30 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-38%
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
750.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R77-S32-C41 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R100-S33-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x98x38, 98x110x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 88x148x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x138x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-16%
-16%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x153x45
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.00024.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x146x38, 80x208x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-18%
-18%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.050.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S30-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-17%
-17%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.400.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R100-S33-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-24%
-24%
Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R60-S34-C120 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
1.650.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S24-C117 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-23%
-23%
Được xếp hạng 0 5 sao
850.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R60-S34-C100 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-38%
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
750.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R80-S45-C30 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-38%
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
750.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
 • Kích thước: R77-S32-C41 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-21%
-21%
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000
 • Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine
 • Kích thước: R100-S33-C110 (cm)
 • Màu sắc: Màu gỗ yêu cầu
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Miễn phí giao hàng
-50%
-50%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18
 • Chất liệu: Gỗ sồi, Hương Đá
 • Màu sắc: Màu tự nhiên, nâu hoặc theo yc
 • Kích thước: 120×200, 160×200,…
 • Nhận SX mọi KT theo yêu cầu
 • Bảo hành: 5 năm
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x98x38, 98x110x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-20%
-20%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 88x148x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
19.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 98x138x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-16%
-16%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x153x45
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu
-15%
-15%
Được xếp hạng 0 5 sao
18.500.00024.000.000
 • Chất liệu: Gỗ Hương Đá, gỗ Gõ, Hương Ta
 • Kích thước: 80x146x38, 80x208x38
 • Màu sắc: Màu Hương hoặc theo yêu cầu

Nhằm giữ cho khu vực cất giữ giày dép của gia đình luôn ngăn nắp, gọn gàng. Việc chọn mua một chiếc tủ giày gỗ là vô cùng cần thiết. Dù vậy, không phải gia chủ nào cũng có kinh nghiệm để có thể chọn mua được mẫu nội thất ưng ý? Nếu không có kinh nghiệm chọn lựa, bạn có thể mất tiền oan nhưng vẫn không thể tìm kiếm được mẫu tủ giày phù hợp. 

Tại Nội thất Tâm Phát, các mẫu tủ giày từ đa dạng các chất liệu gỗ luôn sẵn sàng dành cho bạn tham khảo, chọn mua. Với thiết kế hiện đại, kiểu dáng thông minh cùng mức giá cực tốt. Tâm Phát chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những thiết kế nội thất ưng ý, hài lòng.

Giới thiệu các mẫu tủ giày gỗ được yêu thích hiện nay

Việc chọn mua tủ giày gỗ để thật sự phù hợp với mục đích sử dụng và sở thích chắc chắn cần dựa trên một vài tiêu chí. Dưới đây là cách thức phân loại nội thất dành cho khách hàng tham khảo trước khi chọn mua:

tủ giày

Theo chất liệu

Tủ giày gỗ sồi

Là chất liệu gỗ cao cấp được sử dụng trong rất nhiều mẫu nội thất: giường, sofa,..Tủ giày gỗ sồi được rất nhiều gia chủ yêu thích bởi độ bền chắc, khả năng chống chịu lực, chống mối mọt cực tốt. Thiết kế tủ với vân gỗ mềm mại, màu sắc đa dạng từ nâu trắng, vàng nhạt cho tới nâu đậm mang đến cho gia chủ thêm nhiều lựa chọn để phù hợp với tổng thể chung của không gian.

tu giay go tu nhien (5)

Tủ giày gỗ xoan đào

Mẫu tủ giày gỗ xoan đào gây ấn tượng bởi bề mặt gỗ láng mịn và những đường vân mềm mại, có chiều sâu. Ngày nay, trong sản xuất đồ nội thất, tủ gỗ xoan đào được thiết kế với rất nhiều kiểu dáng từ hiện đại, cổ điển, vintage,….Chúng tạo nên sự lựa chọn đa dạng, phù hợp với mọi sở thích, nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Tủ giày gỗ cao su

Các mẫu tủ đựng giày với chất liệu gỗ cao su được chọn mua rất phổ biến hiện nay. Với chất liệu gỗ có màu sắc vàng nhạt đan xen cùng những vận gõ đậm đặc trưng, tủ gỗ dù là thiết kế nội thất nhỏ nhưng vẫn ghi dấu ấn lớn trong không gian sống của gia đình.

Tủ giày gỗ tự nhiên TG-001TN

Đặc biệt, ngày nay, với công nghệ sản xuất gỗ hiện đại, gỗ cao su thường được cưa, bào, phay, ghép bằng mộng răng cưa liên kết bằng keo rất chắc chắn. Chúng cũng thường được xử lý với công nghệ biến tính gỗ làm tăng độ bền, hạn chế tối đa sự biến dạng của gỗ khi sử dụng trong điều kiện khí hậu của nước ta. 

Tủ giày gỗ óc chó

Chất liệu gỗ óc chó cũng được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm đồ nội thất. Các mẫu tủ giày được làm từ vật liệu này luôn có độ thích nghi với môi trường sử dụng rất tốt. Đặc biệt, tủ giày gỗ óc chó còn được xem là lựa chọn mang tính phong thủy bởi màu sắc ấm áp, được cho là mang lại vận may.

tu giay go tu nhien dep (5)

Tủ giày gỗ gõ

Gỗ gõ là chất liệu gỗ tự nhiên quý hiếm với giá trị kinh tế rất cao. Chính vì vậy, mẫu tủ giày được làm từ vật liệu này chắc chắn sẽ có mức giá không hề rẻ. Dù vậy, tương xứng cùng chất lượng, dòng tủ giày này mang đến độ bền theo năm tháng, không mối mọt, cong vênh. Đặc biệt, theo thời gian dụng, bề mặt gỗ hoàn toàn không có dấu hiệu xuống cấp mà ngày càng bóng đẹp, làm tăng giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm.

Tủ giày gỗ Hương cao cấp TG-004H

Theo thiết kế

Tủ giày 2 cánh mở

Thiết kế tủ giày với 2 cánh mở là kiểu dáng cơ bản, phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trong không gian sống. Với mẫu tủ có cánh, mọi mẫu giày dép của gia đình đều được cất gọn gàng sau cánh tủ. Điều này giúp mang lại vẻ đẹp tính tế cho không gian, tránh khách tới chơi có thể nhìn trực diện vào giày dép bên trong tủ.

tu giay go (5)

Tủ giày cánh trượt

Mẫu tủ giày gỗ với thiết kế cánh trượt là gợi ý tuyệt vời dành cho những không gian hẹp, có kích thước bề ngang hạn chế. Với cánh cửa dạng trượt, thao tác đóng/mở cửa tủ để lấy giày đều rất đơn giản, không tốn sức. Đặc biệt kiểu cửa này này còn thích hợp phân chia nhiều ngăn, giúp bạn thoải mái đặt để giày, dép.

Tủ giày kết hợp kệ

Sự kết hợp giữa kiểu tủ giày và kệ mang lại đa công năng hơn cho thiết kế nội thất. Giờ đây, thay vì chỉ có thể đựng giày trong tủ, gia chủ có thể kết hợp đặt thêm vật phẩm trang trí, tranh lưu niệm ngay trên kệ. Mẫu nội thất mang lại điểm nhấn cho không gian, thể hiện gõ gu thẩm mỹ cá nhân của gia chủ.  

tu giay go tu nhien dep (4)

Tủ giày kết hợp ghế ngồi

Khi thay giày dép và ra ngoài, bạn thường cần tìm chỗ ngồi ổn định. Và sự ra đời của mẫu tủ giày kết hợp kệ ghế ngồi là một sản phẩm tuyệt vời như vậy. Với thiết kế tủ liền kề kê, thao tác tháo giày, đi giày của gia chủ đều được thực hiện rất đơn giản, dễ dàng. Mẫu nội thất mang đến vẻ đẹp, sự tiện nghi cho không gian sống.

Những lý do nên chọn mua tủ giày gỗ tại Nội thất Tâm Phát

Với những giới thiệu về các sản phẩm tủ giày gỗ trên. Có thể thấy luôn có rất nhiều sự lựa chọn dành cho gia chủ tham khảo khi muốn chọn mua đồ nội thất cho gia đình. Vậy thì, làm thế nào để có thể sở hữu mẫu tủ giày chất lượng, ưng ý? Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin này thì Nội thất Tâm Phát chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ lỡ.

Cung cấp các sản phẩm đồ nội thất chất lượng

Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết kế – sản xuất đồ nội thất. Tâm Phát mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn về các sản phẩm đồ nội thất với chất liệu cao cấp, được chọn lọc kỹ càng. Đến với thương hiệu, bạn sẽ được giới thiệu tới những mẫu tủ giày với gỗ tốt, bền đẹp theo năm tháng.

Với công nghệ sản xuất đồ nội thất hiện đại, dây chuyền tiên tiến cùng đội ngũ thợ làm nghề, có nhiều kinh nghiệm trong tạo dựng sản phẩm đồ gỗ. Các mẫu tủ giày do Tâm Phát giới thiệu đến khách hàng đều có thiết kế ưu Việt, tinh tế trong từng đường nét.

tu giay go tu nhien dep (4)

Hiện nay, đơn vị cũng áp dụng chính sách bảo hành sản phẩm với thời hạn từ 6 tháng – 1 năm. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi tìm kiếm tủ giày tại đây.

Đa dạng mẫu mã tủ giày gỗ

Không chỉ mang đến các dòng tủ giày gỗ chất lượng. Nội thất Tâm Phát còn cung cấp tới khách hàng sự lựa chọn đa dạng với kiểu dáng, kích thước phong phú. Với bất kỳ nhu cầu tìm kiếm tủ giày theo phong cách nào, bạn đều có thể lựa chọn Tâm Phát với những gợi ý rất thời thượng, bắt kịp xu hướng. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, hiện nay Tâm Phát cũng cung cấp dịch vụ thiết kế – sản xuất tủ giày với mẫu có sẵn từ khách hàng.

Mức giá bán nội thất cạnh tranh

Cuối cùng, yếu tố về giá chắc chắn là lựa chọn mà người mua đặc biệt quan tâm. Tại Nội thất Tâm Phát, bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm tủ đựng giày với mức giá hợp lý, hợp túi tiền. Là đơn vị trực tiếp sản xuất lại không thông qua các khâu trung gian, Tâm Phát luôn sẵn sàng báo giá cạnh tranh nhất để khách hàng khi chọn mua sản phẩm.

Với tủ giày gỗ, Nội thất Tâm Phát chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khách hàng tham khảo, chọn mua. Ngay hôm nay, hãy đến với thương hiệu đồ nội thất uy tín này để được tư vấn, sắm tủ giày ưng ý, phù hợp nhất cho không gian sống của gia đình, bạn nhé!

mess Hợp tác mess Messenger zalo Chat Zalo showromm Showroom call Gọi ngay
home Trang chủ
map Showroom
call
mess Messenger
zalo Zalo